Rozpoczynamy budowę

przez Super User

Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu inwestycji w wybranych lokalizacjach (miejscowościach / osiedlach / ulicach).

W pierwszej kolejności wybudujemy sieć na terenie miejscowości:
- Nadolice Małe (ul. Malinowa, Jagodowa i Wspólna)
- Nadolice Wielkie (część ulic Brzozowej, Topolowej, Ogrodowej i okolic, nowo powstające osiedle przy ul. Rzecznej, osiedle z ulicami ze zwierzątkami w nazwie i jeszcze kilka innych lokalizacji)
- Krzyków (planowana budowa sieci w całej miejscowości na terenach nie objętych POPC)
- Dobrzykowice (w pierwszej kolejności okolice ul. Kwiatów Polnych a następnie dalsza rozbudowa sieci)

Z terenu Chrząstawy Małej i Wielkiej zgłosiło się zbyt mało osób zainteresowanych budową przyłącza, dla tego w pierwszym etapie nie zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie prac na tym terenie. Nadal można przesyłać do nas zgłoszenia. Jeśli z naszych usług zdecyduje się skorzystać większa ilość klientów to nie wykluczamy rozpoczęcia budowy sieci światłowodowej w kolejnym etapie w późniejszym terminie – szczegóły w zakresie ilości otrzymanych zgłoszeń oraz ilości oczekiwanych zgłoszeń dla rozpoczęcia inwestycji przekażemy mieszkańcom obu Chrząstaw w osobnej korespondencji e-mail.

 W pozostałych miejscowościach Gminy Czernica, na podstawie ilości otrzymanych zgłoszeń, nie zdecydowaliśmy się na podjęcie decyzji o budowie sieci światłowodowej.

W ciągu ostatniego miesiąca opracowaliśmy koncepcję a następnie wykonaliśmy projekt magistrali światłowodowej biegnącej z Nadolic Wielkich przez Krzyków do Dobrzykowic. Po akceptacji projektu magistrali przez Urząd Gminy w Czernicy, oraz dokonaniu uzgodnień branżowych, niezwłocznie przystąpimy do jej budowy. Równolegle budować będziemy sieć rozdzielczą w wybranych lokalizacjach. Warunkiem rozpoczęcia budowy przyłącza do konkretnej posesji będzie podpisanie „Umowy o wykonanie przyłącza światłowodowego”. Treść umowy zostanie przesłana Państwu w kolejnej korespondencji e-mail a termin i sposób podpisania i przekazania umowy zostanie ustalony z Państwem indywidualnie.

Leave your comments

Comments

  • No comments found