Krok drugi

Po zgromadzeniu minimalnej zakładanej ilości chętnych na budowę przyłącza światłowodowego, ze wszystkimi chętnymi podpiszemy umowy w zakresie budowy przyłącza (do 30 września 2020)