Często zadawane pytania

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z listą często zadawanych pytań i odpowiedzi. Kliknij pytanie poniżej, aby wyświetlić odpowiedź.

Szacujemy, iż wykonanie inwestycji będzie możliwe przy założeniu, że dla poszczególnych osiedli minimalna liczba przyłączy wyniesie około 80.

Tak. Połowa opłaty za przyłącze do granicy działki (500 zł netto) płatna jest przy podpisaniu umowy inwestycyjnej. Dla pozostałych opłat istnieje możliwość płatności w kilku ratach miesięcznych.

Nie, opłata za przyłącze jest stała dla mieszkańców danego osiedla.

Wyznaczenie terminu zgłoszeń do dnia 10 września 2020 r. związane jest z faktem, że projekt przyłączy będzie realizowany dla zgłoszonych mieszkańców.

Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie budowa przyłącza będzie dużo bardziej skomplikowana i kosztowna, dlatego może okazać się nieopłacalna a nawet niemożliwa do wykonania.

Tak, istnieje możliwość zamówienia jedynie przyłącza światłowodowego. Z usługi dostępu do Internetu można zacząć korzystać w dowolnym momencie.